top of page

Vetenskap för alla

Mitt motto som frilansjournalist. Mitt uppdrag. Mitt kall.

Vetenskap berör alla, oavsett om man är lagt åt det vetenskapliga hållet eller inte. Nya mediciner, diagnoser och tekniker påverkar alla lika mycket som påverkan på miljön eller förändringen av klimatet.

Vetenskap för alla - främst för samhället. Men också för forskare, för studenter som utbildar sig till forskare eller läser ett naturvetenskapligt ämne, för barn och för speciella tillfällen.

Klicka på någon av underrubrikerna om du är nyfiken!

bottom of page