top of page

Lyssna på mig - Föreläsningar

Från forskare till journalist

Början till mitt karriärbyte, att sluta forska och börja läsa journalistik, tillhör några av de modigaste sakerna jag har gjort hittills. Jag vet att många unga forskare våndas med frågan "vad gör jag om" och vill inspirera till att det finns andra vägar än en fortsatt akademisk karriär eller ett jobb inom industrin. De flesta kan så mycket mer!

Jag berättar gärna om min egen resa, mina funderingar och milstolpar på vägen.

Att berätta en historia

Många forskare är vana att skriva vetenskapliga artiklar, rapporter, ansökningar eller att sammanfatta forskningsresultaten i en vetenskaplig presentation. Men hur gör man för att nå ut till en bredare publik?

Jag ger tips och praktiska råd om populärvetenskap, berättar utifrån mina egna erfarenheter och kan hjälpa till med praktiska övningar som är anpassade till sammanhanget. Där det är relevant kan jag också ta upp intervjuteknik och andra värdefulla verktyg.

Kontakta mig om du är intresserad!

Föreläsningar eller kurser anpassas individuellt. Allt ifrån 45 minuter till flera kurstillfällen är möjligt.

bottom of page