top of page

Vetenskap för samhället

Vetenskap spelar en central roll i människans liv och jag vill visa att den är rolig och spännande istället för komplicerad och tråkigt. Jag vill placera forskningen på en nivå där alla kan mötas och diskutera.

Vetenskap är något som angår alla och påverkar hela samhället.

Därför vill jag svara på viktiga frågor som

  • hur är det att vara forskare?
  • hur fördelas och används forskningsanslagen?
  • hur kommer forskningsresultaten till nytta?
  • hur ser de långsiktiga strategierna ut?
  • vad gör en forskare - egentligen?
bottom of page