top of page

Vetenskap för forskare

Vadå vetenskap för forskare? Det håller de ju redan på med?

Det är sant. Men geniala upptäckter ska inte stanna på labbet men ska komma ut i världen. Därför behövs det någon som kan kommunicera utåt till personer som inte är insatta i ämnet. Det låter lätt men är inte trivialt.

Jag skulle vilja vara en länk mellan forskarsamhället och media. Någon som kan ämnet men som också vet hur man förmedlar budskapet.

Det här skulle jag vilja göra

  • förbättra webbsidor

  • ge övergripande konferenser och temadagar ett nytt format så att alla förstår varandra och kan kommunicera på ett gemensamt plan
  • filtrera ut det viktigaste i en forskningsverksamhet - för rapporter, populärvetenskapliga sammanfattningar och konferenser

Känner du att detta är precis vad du behöver?

Kontakta mig!

bottom of page