top of page

Vetenskap för barn

Barn är födda naturvetare

Upptäcka, fråga, experimentera. Det är det barn gör hela tiden. När jag var doktorand lärde jag mig att "se världen med ett barns ögon", alltså att titta på mina resultat förutsättningslöst och se det som fanns att se istället för det jag ville se.

Varför var jag tvungen att lära mig detta igen? Jag kunde ju det från början?

Den naturliga nyfikenheten och upptäckarglädjen som barn har släcks senast i tonåren. Och efter det är allting som har med naturvetenskap att göra svårt och tråkigt. Nördigt.

Jag tycker att det naturvetenskapliga lärande är mycket spännande. Det finns mycket man kan göra med små medel. Många eldsjälar jobbar aktivt med detta och det är någonting som jag vill skriva om.

Några arbetsprover finns här på hemsidan (under fliken läs mig, skrolla ner till "barn")

Så småningom är jag även intresserad att utveckla eget material för barn. Än så länge experimenterar jag mest på mina egna.

På bilden utforskar min dotter sin nya Hello Kitty dator. Till hennes stora besvikelse kunde hon inte bara skriva som hon ville. Det får hon göra på min gamla skruttiga PC istället.

bottom of page