Natalie von der Lehr - frilansjournalist
Detta har jag gjort hittillsJust nu
frilansande journalist med inriktning på vetenskap. Jag gör research, intervjuar och skriver. Vid behov fotar jag och numera håller jag även föreläsningar om min karriär och om populärvetenskaplig skrivande/presentation.

I uppdrag av Gentekniknämnden bevakar jag den vetenskapliga litteraturen och är ajour med aktuell forskning och forskningspolitik.

Sedan hösten 2010 
är jag egen företagare som frilansjournalist med inriktning på vetenskap och hälsa  


Journalistisk erfarenhet     
 • Samarbete med Upsala Nya Tidning (UNT) december 2010                         Reportage om föräldrarutbildning på arabiska (helsida)
 • Redaktör för nyhets- och samhällsprogrammet ”deadline” på Studentradion 98,9  Planering och genomförande av ett 1,5 timme långt radioprogram varje vecka. Schemaläggning, intervjuer, redigering och live-sändning
 • Praktik och fortsatt frilans hos Naturvetarnas tidskrift Naturvetare våren 2010           Ansvarig för vetenskapsartiklar (idé, research och genomförande), spalterna ”Hålla där”, ”På nytt jobb” samt nyhetsartiklar och notiser av varierande omfång
 • Praktik och fortsatt sommarvikariat på Uppsala Fria Tidning 2010
 • Frilansuppdrag från olika tidningar och tidskrifter (se listan nedan)
 • Sommarvikariat Vetenskapsradion juli/augusti 2011
 • Vikariat chefredaktör Nordic Life Science Review nov 2011 - 2012
 • Vikariat redaktör Bättre Hälsa, Energismarta Hem, Upptäck Världen, Upptäck Sverige, Modern Personalutveckling nov 2011 - feb 2012  


Journalistiska utbildningar
 • Magisterexamen i journalistik vid Uppsala universitet maj 2010     Påbyggnadsutbildningar ”Digitala medier” och ”Foto för reportrar”, Poppius journalistskola i Stockholm, hösten 2010
 • Påbyggnadsutbildningare "Reportage" och "Redaktör", Poppius journalistskola, våren och hösten 2011
 • Grundläggande redigering (InDesign), Medborgarskolan, våren 2010
 • ”Sänt var det här”, kurs i radioredigering och sändning, Folkuniversitetet Uppsala i samarbetet med Studentradion   


Genomförda frilansuppdrag bland annat för
Naturvetare
Uppsala Fria Tidning
Kemivärlden Biotech
Studenttidningen Ergo
Uppsala Universitet  
Gentekniknämnden
Nordic Life Science Review
IcaKurirens inlagor Bättre Hälsa och Energismarta Hem
Konferensreporter och fotograf SPPS 2011
SACO
Svensk Farmaci
VetenskapsrådetInnan jag blev frilansjournalist


2006 – 2009 - Anställning som forskare (postdok) hos Dr Olle Sangfelt, Karolinska Institutet, Stockholm

Ingick i övergripande internationella forskningsprojekt, ansvarig för utveckling av vetenskapliga metoder, undervisning och handledning av studenter och doktorander, skrivande av rapporter och forskningsansökningar (föräldraledighet mars 2008 – februari 2009)   


2003 – 2005 - Anställning som forskare (postdok) hos Prof Lars-Gunnar Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Vidare utveckling av eget forskningsprojekt där handledning av flera doktorander ingick, ansvarig för en forskarutbildningskurs, inbjuden föreläsare på vetenskapliga och populärvetenskapliga konferenser (föräldraledighet oktober 2005 – augusti 2006)   

1998 – 2003 - Doktorand hos Prof Lars-Gunnar Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Självständig utveckling och drivande av forskningsprojekt, handledning och undervisning av studenter, skrivande av rapporter och ansökningar, konferensbidrag i muntlig och skriftlig form, populärvetenskapliga föredrag   


1997 – 1998 - Uppsala Graduate School of Biomedical Research (UGSBR)   

1993 – 1997 - Universitetsstudier i molekylärbiologi vid Uppsala Universitet och University of Stirling, Skottland   

1992 – 1993 - Studier i engelska vid Dundee College of Further Education, Skottland 
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)
Cambridge Certificate in Proficiency in English (CPE)   

1992 - Studentexamen ifrån Gymnasium Vegesack, Bremen, Tyskland ·      Fördjupande studier i biologi, musik, tysk litteratur och historia  


Universitetsexamina 
1998 - Magisterexamen i biologi, Uppsala universitet 
2003 – PhD molekylär genetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 
2010 – Magisterexamen i journalistik, Uppsala universitet  

Mest självlärd vid datorn 
Text - Microsoft Office & Open Office 
Bild - Photoshop Layout - InDesign 
Ljud - Audacity & Adobe Audition (redigering), Simian (sändning)   

Språk – en nyckel till en annan kultur 
Tyska - modersmål 
Svenska - flytande både i skrift och tal. Rikstestet 1996. 
Engelska - flytande både i skrift och tal. Cambridge Cerificate of Proficiency in English 1995 
Latin - sex års studier på högstadiet och gymnasiet
Ryska - tre års studier på gymnasiet
Spanska - basala kunskaper genom kurser på Folkuniversitet
Site Builder drivs av Vistaprint